Tudja, hogy társasági adójával támogathat bennünket és Ön is jól jár?

A 2008. évi XCIX előadó-művészeti  törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az Ön vállalkozása adójával, akár annak egészével is művészeti szervezeteket támogasson oly módon, hogy a támogatás összegét 100%-ban adójából leírhatja.

A szervezetünk részére nyújtott támogatása alapján elérhető társasági adókedvezmény   igénybe vételének megkönnyítése érdekében az  alábbiakról tájékoztatjuk.  

A Fogi Színháza Egyesület, mint  költségvetési szervezet a Film és Előadó-művészeti Irodánál nyilvántartásba vett, adókedvezményre jogosító támogatásban részesíthető előadó-művészeti szervezet.

Regisztrációnk ellenőrizhető a hatóság, www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapján.

Az Önök társasága a támogatás alapján meghatározott társasági adó kedvezményt támogatási igazolással jogosult igénybe venni. A támogatási igazolást a Film és Előadó-művészeti Iroda állítja ki az Önök kérelmére, a támogatás évét követő 60 napon belül történő igénylés esetén.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási igazolást nevezett hatóság kérelmükre év közben is kiállítja, amennyiben a támogatási kérelemmel egyidejűleg nyilatkozunk a támogatásig időarányosan teljesült tárgyévi tényleges jegybevételünkről!

A támogatási igazolási kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: - az igazolás felhasználásának célját, - az Önök  nevét, - székhelyét és - adószámát. Támogatási kérelmükhöz csatolni kell a köztünk létrejött támogatási szerződést, és a támogatás átvételéről szóló teljesítési igazolást. A teljesítés igazolása történhet például a banki átutalási megbízás másolatának megküldésével, amelyhez csatolni kell szervezetünk által cégszerűen aláírt teljesítési igazolást arról, hogy a konkrét támogatási összeget ténylegesen megkaptuk,  továbbá egyéb hivatalos dokumentum becsatolásával is.

A teljesítés igazolására szolgáló dokumentumokban szereplő összegeknek értelemszerűen meg kell egyezniük az Önök által a támogatási igazolásban feltüntetni kért összeggel.

Az év közbeni támogatási igazolási kérelem elbírása is a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) által megállapított ügyintézési határidő figyelembe vételével történik. A támogatási igazolás hatósági bizonyítványnak minősül, amelyet a Ket. 83§ (3) bekezdése szerint a kérelem előterjesztésétől számított 5 munkanapon belül kell kiadni.

Az Önök vállalkozása a kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három adóév adójából vehet adókedvezményt igénybe a Társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. évi törvény 23§ (3) bekezdésében szereplő mértékig.

A támogatási igazolások kiadására jogosult hatóság elérhetősége és postacíme: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Film és Előadó-művészeti Iroda, 1535 Budapest, Pf. 721. Telefon: 327-7070, 327-0223, 327-7076. Fax: 321-9224.

További információ, e-mailben: fogiszinhaz@gmail.com, Fogarassy András, a Fogi Színház vezetője, 20-934-1117, P. Tóth Erzsébet kulturális menedzser, 20-420-3204.

www.fogiszinhaza.hu

Támogatásukat előre is köszönjük!